You are currently viewing Betapa Indahnya Perkaranya Orang-Orang Mukmin

Betapa Indahnya Perkaranya Orang-Orang Mukmin

  • Post author:
  • Post category:Blog
Hosting Unlimited Indonesia

Perkaranya-Orang-Orang-Mukmin

  • Betapa Indahnya Perkaranya Orang-Orang Mukmin

Dalam kehidupan ini, adakalanya kita terjatuh sampai pada tingkatan yang terendah, karna setiap umat muslim pasti akan mendapatkan ujian atau cobaan.

Di dalam Al Quran Allah Berfirman didalam surah Al Imran/3 : 186

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : “Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan [Âli ‘Imrân/3 : 186]

Ujian di dunia terkadang bisa berupa kenikmatan,bisa juga musibah bisa berupa kesehatan,bisa juga kekayaan dan bisa kemiskinan allah akan menguji seorang mukmin di dalam setiap kondisi apapun di saat kamu senang ataupun di saat kamu sedih.

Di setiap ujian yang allah berikan kepada mahluknya pasti allah menghadirkan kebaikan di dalam musibah itu di dalam sebuah hadits dari sahabat Anas radhiyallahu’anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Hosting Unlimited Indonesia

“Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Tidaklah Allah menetapkan kepadanya sesuatu kecuali itu merupakan kebaikan baginya“ (H.R Ahmad).

Allah swt memberikan sesuatu yg spesial didalam sebuah perkaranya umat muslim yang dijelaskan dalam sebuah hadits dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu’anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya“ (H.R Muslim).

Dari hadis di atas sungguh allah sangat memuliakan orang – orang mukmin di dalam setiap cobaan yang di berikan. Apabila cobaan itu berupa kesenangan, kegembiraan, kemudahan, bahkan kekayaan ketika mereka bersyukur atas apa yang telah allah berikan maka akan mendapatkan pahala orang orang yang bersyukur.dan ketika cobaan itu berupa kesusahan seperti penyakit,kemiskinan dan musibah yang lainya jika mejalani dengan sabar maka akan mendapatkan pahalanya orang orang yang bersabar.

Oleh karena itulah, dalam Islam terdapat ajaran al-Khauf (rasa takut akan ancaman) dan al-Raja’ (berharap mendapat semua kebaikan), juga konsep surga (sebagai balasan apabila manusia mau melakukan setiap anjuran ajaran Islam) dan neraka (sebagai balasan apabila manusia terjerumus kepada setiap larangan ajaran Islam).

Maka dari itu mari kiita semua selalu taat dan patuh dengan apa yang allah tetapkan dan apa yang allah perintahkan kepada kita ketika kita melakukan sesuatu yang kecil saja akan di balas dengan allah apa lagi itu adalah perkara yang besar
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Az-Zalzalah, ayat 7 dan 8 yang Artinya :

“Barangsiapa berbuat kebaikan sebesar zaroh pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan keburukan sebasar zaroh pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula.”

Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan kita senantiasa berusaha agar kita menjadi  orang yang beruntung dan mendapat kemenangan dalam menghadapai ujian dan cobaan  baik itu berupa nikmat maupun musibah. Hanya Allah kita meminta petunjuk dan hanya kepada allah kita meminta pertolongan.